1
2
3
4
5
6
7
8

Aktuality

V tejto sekcii pre Vás prinášame najnovšie aktuality z diania "Urbár Priekopa p.s."

Výbor Urbár-u Priekopa p.s., Martin 8 zvoláva riadne Valné zhromaždenie (t.j. nejde o čiastkovú schôdzu ani o...
Výbor Urbár-u Priekopa p.s., Martin 8 zvoláva riadne Valné zhromaždenie (t.j. nejde o čiastkovú schôdzu ani o...
Výbor Urbáru Priekopa p.s. oznamuje podielnikom, že nájomné za rok 2020 sa nebude vyplácať a to z dôvodu výrazného...
Dňa 01.07.2020 prebehlo zasadnutie zvolených členov Výboru, ktorí hlasovaním rozhodli následovne: 1. Predsedom...
Dňa 29.06.2020 prebehlo otváranie obálok s doručenými hlasovacími lístkami a vyhodnotenie hlasovania...

Stránky