VOĽBA PREDSEDU A PODPREDSEDU VÝBORU

Dátum: 
štvrtok, júl 2, 2020

Dňa 01.07.2020 prebehlo zasadnutie zvolených členov Výboru, ktorí hlasovaním rozhodli následovne:

1. Predsedom Výboru / Spoločenstva bol zvolený Peter Paško
2. Podpredsedom Výboru / Spoločenstva bol zvolený Ing. Daniel Kostra