VYHODNOTENIE KOREŠPONDENČNÉHO HLASOVANIA

Dátum: 
utorok, jún 30, 2020

Dňa 29.06.2020 prebehlo otváranie obálok s doručenými hlasovacími lístkami a vyhodnotenie hlasovania korešpondenčnou formou.
 

Výsledky hlasovania sú následovné:

 

Výbor (zvolení členovia):
Bízik Miloš
Galčík Richard, Ing.
Hic Marek, JUDr.
Hurta Milan
Kostra Daniel, Ing.
Paško Peter
Višňovec Ľubomír
  
Dozorná rada (zvolený predseda/zvolení členovia)
Gallová Anna, predseda
Ivaška Jozef, člen
Sekerková Zita, člen
 
Zástupcovia podielnikov (zvolení zástupcovia)
Blahušiak Jozef
Marček Vladimír, Ing.