VYPLATENIE NÁJOMNÉHO ZA ROK 2020

Dátum: 
streda, december 23, 2020

Výbor Urbáru Priekopa p.s. oznamuje podielnikom, že nájomné za rok 2020 sa nebude vyplácať a to z dôvodu výrazného obmedzenia ťažby dreva v tomto roku. K obmedzeniu ťažby sme pristúpili z dôvodu nízkych výkupných cien drevnej hmoty.