Kontakty

E-mail: info@urbarpriekopa.sk

Telefón:
Predseda: 0908 901 727
Hospodár: 0908 901 668
OLH: 0915 951 300

Pre aktuálne informácie o ponuke dreva kontaktujte prosím hospodára urbáru pána Hurtu na tel. č. 0908 901 668