Oznamy

V tejto sekcii pre Vás prinášame najnovšie oznamy z diania "Urbár Priekopa p.s."

Výbor Urbáru Priekopa p.s. oznamuje podielnikom, že nájomné za rok 2020 sa nebude vyplácať a to z dôvodu výrazného...
Dňa 01.07.2020 prebehlo zasadnutie zvolených členov Výboru, ktorí hlasovaním rozhodli následovne: 1. Predsedom...
Dňa 29.06.2020 prebehlo otváranie obálok s doručenými hlasovacími lístkami a vyhodnotenie hlasovania...
Oznámenie o uskutočnení Valného zhromaždenia pozemkového spoločenstva URBÁR PRIEKOPA pozemkové spoločenstvo, Kratinova...
Vzhľadom na prijaté opatrenia v súvislosti so šírením ochorenia, ktoré spôsobuje koronavírus, sa Valné zhromaždenie...